Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Poľanovce.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Viacúčelové Športové ihrisko

Obecný Úrad v Poľanovciach v zastúpení starostom obce Jozefom Kaľvským dáva do pozornosti dokument zameraný na opis projektu viacúčelového športového ihriska.Viac sa môžete dočítať tu : ODKAZ Propagačná tabuľa viacúčelového športového ihriska k nahliadnutiu TU.

Sčítanie obyvateľov

Kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže. Prevádzkovateľ: Obecný úrad Poľanovce Adresa: Poľanovce 7, 053 05 Prevádzkové hodiny: pondelok: 17.00 – 18.00 utorok: 17.00 – 18.00 streda: 09.00… Čítať viac

Výzva na predkladanie ponúk + príloha

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚKv zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Verejný obstarávateľ: Obec PoľanovceNázov zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice Poľanovce Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č.… Čítať viac

Výzva na predkladanie ponúk II – multifunkčné ihrisko

Obec Poľanovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: „Viacúčelové športové ihrisko„ Vo veciach verejného obstarávania: Kontaktná osoba: Jozef… Čítať viac

Deň detí, matiek a v neposlednom rade Otcov

Dobrý Deň sa praje, s potešením Vám oznamujeme že 11.7.2015 v Sobotu sa uskutoční oslava dňa naších detí, matiek a otcov. OÚ Poľanovce v zastúpení starostu obce Jozefa Kaľavského a obecného zastupiťeľstva pre Vás pripravujú deň plný radosti a zábavy. Pripravené bude občerstvenie, účasť nám prisľúbila nafukovacia šmýkalka, sokoliari a nemala by chýbať ani skúšobná… Čítať viac