Hlavná Ponuka
Posledné príspevky vo fóre
Replies Topic
2
24.10.2011 14:23  Naša Obec

History:   4h   8h   12h   24h
Powered by Discussions

reg_polanovce

 

Základná charakteristika

 

Ukazovateľ

 

 

Hodnota

Kód obce 543462
Názov okresu Levoča
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 053 05
Telefónne smerové číslo 53
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1270
Celková výmera územia obce [m2] 12 222 011
Hustota obyvateľstva na km2 14
Nadmorská výška:    553 m. n. m.
Počet obyvateľov:         177
Domový fond:         71 z toho obývaných 56 domov
Verejný vodovod:   Áno
Verejná kanalizácia:  Nie
Kanalizačná sieť napojená na ČOV: Nie
Rozvodná sieť plynu: Áno
Knižnica:  Nie
Lekárne a výdajne liekov:  Nie
Skládka komunálneho odpadu:  Nie
Predajňa potravinárskeho tovaru: Áno
Ubytovacie zariadenia: Nie

 

Spádovosť obce

 

Ukazovateľ

 

Hodnota

Sídlo matričného úradu Spišské Podhradie
Sídlo pracoviska daňového úradu Levoča
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Spišské Podhradie
Sídlo Okresného súdu Spišská Nová Ves
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Levoča
Sídlo pracoviska obvodného úradu Poprad
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Levoča
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Poprad