Zverejnenie informácie o menovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
22. júla 2022
Kategória

Prílohy