Preskočiť na obsah

Farský Kostol

Katolícky kostol Nanebovzatia P. Márie, pôvodne gotický so zachovanou dispozíciou, veža bola pribudovaná koncom 17. storočia a opravená roku 1706. Roku 1765 priestory upravili na  zaklenuté a starý južný vchod bol zamurovaný a otvorený nový pod vežou.

Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, obdĺžnikovou loďou a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté s českými plackami a pruskými klenbami. Fasáda je hladká a na veži sa objavuje sgrafitové kvádrovanie.

Hlavný oltár je ozdobený  oválnym, v priestore voľne visiacim obrazom Nanebovzatia P. Márie a po jeho stranách na konzolách stoja rokokové sochy anjelov z roku 1766. V Kostole sa nachádzajú dva bočné oltáre ktoré sú tiež rokokové (okolo roku 1765), uprostred sú obrazy sv. Jozefa a svätca, olejomaľby na plátne v bohatom orámovaní z akantov a rokají.

Kazateľnica bola rokoková z druhej polovice 18.stor. s čabrakom a vázou na volútovom baldachýne. Bola z kostola odstránená pri rekonštrukcii kostola. Baroková krstiteľnica s lupeňovitou nádržou charakteristická drevorezba z polovice 18.storočia.

Obraz Premenenia Pána je vzácna olejomaľba z čias okolo roku 1840. Náhrobná doska z roku 1442 a z roku 1601 z červeného mramoru. Menšie úpravy na kostole prebiehali aj v 20. storočí kedy dostal novú strechu a vnútorne bol nanovo vymaľovaný.