Preskočiť na obsah

História obce

Názov Poľanovce je  vytvorený  z osob. mena Poľan (r. 1321 Štefan, syn Štefana, syna Poľanovho: filii Polan).

1270

Prvá písomná zmienka

Poľanovce sa spomínajú v roku 1270, keď ich dal Štefan V. Urovmu synovi Fiókovi
výmenou za vežu na Spišskom hrade. Obec je doložená z roku 1270 ako Polank, neskôr ako Babarete (1321), Polyank alebo n. Babarethy (1352), Polanka alebo napr. Babarethe (1429), Polanowetz (1773), Polanowce (1808); maďarsky Polyanóc, Polyánfalu.

18. storočie

Obec patrila rozličným zemepánom, od 18. storočia rodine Jancsovcov, Almássyovcov a iným.

1787

Obyvateľstvo

V roku 1787 mali 36 domov a 305 obyvateľov.

1828

Obyvateľstvo

V roku 1828 mali 55 domov a 397 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, povozníctvom a pálením uhlia.

Za I. ČSR sa ráz obce nezmenil. Počas Slovenského národného povstania obyvatelia podporovali partizánske skupiny na okolí. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch na Spiši a v Košiciach.